Bon w wysokości 2500 zł na zakup laptopa dla nauczyciela.
2023-08-01 22:59:00 Administrator Sklepu
W rozpoczynającym się za miesiąc roku szkolnym nauczyciele otrzymają bony w wysokości 2500 zł na zakup laptopa. Uprawnieni będą nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni pozostający w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych ...