W rozpoczynającym się za miesiąc roku szkolnym nauczyciele otrzymają bony w wysokości 2500 zł na zakup laptopa. Uprawnieni będą nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni pozostający w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.
Celem ustawy jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Wsparcie to polegać ma na wyposażeniu w laptopy uczniów klas IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej oraz uczniów publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej oraz na jednorazowym przekazaniu bonów na zakup laptopa albo laptopa przeglądarkowego nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.


Za bon kupić można będzie laptopa lub laptopa przeglądarkowego (bez Windowsa lub Mac OS - opartego o system na bazie przeglądarki Chrome). Komputer będzie musiał spełniać minimalne wymagania określone przez ministerstwo. Zakup urządzenia za kwotę niższą niż wysokość otrzymanego bonu nie będzie uprawniać do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty bonu przez nauczyciela. Jeżeli koszt jest wyższy niż 2500 zł, nadwyżkę pokryje nauczyciel. W grę nie wchodzi zakup na raty - za pomocą otrzymanego bonu nauczyciel może dokonać płatności jednorazowo. Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany. Z programu będzie można skorzystać do końca 2025 r.